Fastän det var mitt i natten kopiaFalkträsketFalkträsketFalkträsket